Loading...

Metodologia

Przedmiot i cel rankingu

Powstaniu rankingu TOP100 zawsze przyświecała przynajmniej jedna z zasad, a mianowicie przedstawienie dostawców kompleksowych usług ‘hostingowo-domenowych’ o największej ilości rejestracji domen, co najczęściej miało przejaw w jednocześnie uruchomionych u nich usługach serwerowych.

Dzięki takiemu rankingowi można było mniej więcej szacować jaki zasięg ma dana firma/marka, jaką ilością Klientów dysponuje itd.

Wyzwania związane z utworzeniem rzetelnego rankingu

Według raportu NASK - https://www.dns.pl/NASK_Q4_2017_RAPORT.pdf - „na koniec 2017 roku w rejestrze utrzymywane były 2 576 063 aktywne nazwy dla ponad miliona abonentów domeny .pl”.

Nie ma ogólno dostępnej listy domen z podziałem na firmy, w których są one zarejestrowane. Również NASK nie dostarcza takich informacji.

Aby pozyskać odpowiednia liczbę domen należało skorzystać z wielu źródeł, a następnie każdą domenę osobno zweryfikować.

Weryfikacja obecnych domen oparta jest o pobranie rekordów NS.

Hipotezy, zmienne, wskaźniki

Na dzień 01-12-2021 pozyskanych i sprawdzonych domen biorących udział w rankingu jest 1 840 515, co stanowi ok. 70% wszystkich zarejestrowanych domen z końcówką .pl

Dzięki wykorzystywanym i wciąż udoskonalanym metodom pozyskiwania aktywnych domen, ich procentowy udział w rankingu będzie się zbliżał do rzeczywistej ilości wszystkich zarejestrowanych i aktywnych domen.

Należy zaznaczyć, że w praktyce bardzo trudne jest pozyskanie wszystkich aktualnie utrzymywanych domen z uwagi choćby na fakt, że codziennie wygasają i rejestrowane są nowe.

Metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych

Domeny pozyskujemy m.in. z następujących źródeł:

  • Crawler-y – przeczesują sieć w poszukiwaniu nowych domen
  • Providerzy – część firm zgodziło się na uczestnictwo w rankingu i dostarczenie listy domen, firmy/marki te są w rankingu oznaczone ‘certyfikatem’
  • Komercyjni dostawcy list domen
  • Katalogi stron i inne zbiory danych gdzie pojawiają się domeny
  • Listy słownikowe
  • i inne

Każda domena jest sprawdzana/weryfikowana przed umieszczeniem w rankingu.
Aby rozpocząć współpracę, wypełnij formularz w zakładce kontakt.

Bezpieczeństwo

Lista domen przesyłana przez providerów oraz zebrane informacje, nie będą udostępnione osobom trzecim. Sam dostęp do listy domen jest ograniczony.

Organizacja i zakres rankingu

Ranking prezentuje stu największych providerów na których serwerach utrzymywane są domeny z końcówką .pl – uwzględniamy firmy z całego świata, bez względu na ich siedzibę.

Należy podkreślić, że ranking związany jest obecnie z domenami .pl.
W stopce rankingu znajdują się zbiorcze dane (bez podziału na providerów) na temat wszystkich pozostałych domen (ilość i procentowy udział w rankingu), które nie załapały się do pierwszej setki.